Wycinki Alpinistyczne, Cięcia techniczne

Wykonujemy szeroki zakres usług związany z wycinką drzew:

  • Wycinka oraz pielęgnacja drzew przy użyciu metod alpinistycznych
  • Cięcia techniczne drzew
  • Wycinka oraz oczyszczanie połaci terenu ze starodrzewu oraz podszytu
  • Frezowanie/karczowanie karp