O firmie

Jesteśmy rodzinną firmą z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Dzięki kombinacji zaangażowania i umiejętności od lat pomyślnie realizujemy powierzone nam zadania.

Specjalizujemy się w dziedzinach:

Budownictwo Specjalistyczne

Wykonujemy:

  • Powłoki osłonowe
    Zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów stalowych w szczególności powłok osłonowych z laminatu żywiczno – szklanego na rurociągach (zabezpieczenie mechaniczne)
  • Posadzki epoksydowe
  • Naprawy i renowacje odcinków rurociągów:
    zabezpieczeń antykorozyjnych i mechanicznych

Usługi wycinki przycinki drzew

  • metodami technik linowych, w miejscach gdzie jest nie możliwy lub utrudniony dostęp dla ciężkiego sprzętu

Nasze realizacje charakteryzują się wysoką jakością, oraz dużym tempem prowadzonych prac, co skutkuje dotrzymywaniem terminów, dzięki temu możemy się cieszyć opinią pewnej firmy.
Dzięki doświadczeniu uzyskiwanemu na przestrzeni lat, jako nieliczni jesteśmy w stanie podjąć się prac w trudnych warunkach terenowych oraz pogodowo- klimatycznych.

Nasza jakość została doceniona również za granicą m.in. na Białorusi, Słowacji i Litwie.

Jesteśmy najstarszą firmą w Polsce wykonującą powłoki osłonowe z laminatu żywiczno – szklanego.
Posiadamy niezbędny sprzęt oraz dożwiadzczenie potrzebny do wykonywania niebezpiecznej pracy wycinki drzew metodami linowymi.